Demo

Sambuhay Tagalog

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Marso 31, 2013 Marso 31, 2013

hot!
Filesize: 561.87 kB
Downloads: 662

Pasko ng Muling Pagkabuhay (Taon K)

Abril 7, 2013 Abril 7, 2013

hot!
Filesize: 640.65 kB
Downloads: 504

Ikalawang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay (Taon K)

Abril 14, 2013 Abril 14, 2013

hot!
Filesize: 619.56 kB
Downloads: 576

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay (Taon K)

Abril 21, 2013 Abril 21, 2013

hot!
Filesize: 588.83 kB
Downloads: 723

Ika-apat ng Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay (Taon K)

Abril 28, 2013 Abril 28, 2013

hot!
Filesize: 660.25 kB
Downloads: 717

Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay (Taon K)

Mayo 5, 2013 Mayo 5, 2013

hot!
Filesize: 516.72 kB
Downloads: 649

Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay (Taon K)

Mayo 12, 2013 Mayo 12, 2013

hot!
Filesize: 541.37 kB
Downloads: 708

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon (Taon K)

Mayo 19, 2013 Mayo 19, 2013

hot!
Filesize: 491.97 kB
Downloads: 829

Linggo ng Pentekostes (Taon K)

Hunyo 9, 2013 Hunyo 9, 2013

hot!
Filesize: 518.18 kB
Downloads: 804

Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Hunyo 16, 2013 Hunyo 16, 2013

hot!
Filesize: 514.64 kB
Downloads: 835

Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)