Demo

Sambuhay Tagalog

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Abril 06, 2014 Abril 06, 2014

hot!
Filesize: 591.71 kB
Downloads: 454

Ika-limang Linggo ng Kuwaresma (A)

Abril 10, 2016 Abril 10, 2016

hot!
Filesize: 825.37 kB
Downloads: 239

Ika-3 Linggo ng Muling Pagkabuhay (K)

Abril 12, 2015 Abril 12, 2015

hot!
Filesize: 503.1 kB
Downloads: 690

Ikalawang Linggo ng Pagkabuhay (B)

Abril 13, 2014 Abril 13, 2014

hot!
Filesize: 519.21 kB
Downloads: 593

Linggo ng Palaspas

Abril 14, 2013 Abril 14, 2013

hot!
Filesize: 619.56 kB
Downloads: 576

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay (Taon K)

Abril 17, 2014 Abril 17, 2014

hot!
Filesize: 410.17 kB
Downloads: 141

Huwebesanto

Abril 17, 2016 Abril 17, 2016

hot!
Filesize: 682.4 kB
Downloads: 254

Ika-4 Linggo ng Muling Pagkabuhay (K)

Abril 18, 2014 Abril 18, 2014

hot!
Filesize: 1.11 MB
Downloads: 134

Biyernesanto

Abril 19, 2015 Abril 19, 2015

hot!
Filesize: 452.27 kB
Downloads: 197

Ikatlong Linggo ng Pagkabuhay (B)

Abril 2, 2015 Abril 2, 2015

hot!
Filesize: 403.5 kB
Downloads: 302

Pagtatakipsilim sa Huling Hapunan ng Panginoon (B)