Demo

Sambuhay Tagalog

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Hunyo 23, 2013 Hunyo 23, 2013

hot!
Filesize: 516.04 kB
Downloads: 1237

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Hulyo 7, 2013 Hulyo 7, 2013

hot!
Filesize: 526.73 kB
Downloads: 1573

Ika-14 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Hulyo 14, 2013 Hulyo 14, 2013

hot!
Filesize: 540.79 kB
Downloads: 1744

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Hulyo 21, 2013 Hulyo 21, 2013

hot!
Filesize: 603.22 kB
Downloads: 2562

Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Hulyo 28, 2013 Hulyo 28, 2013

hot!
Filesize: 548.03 kB
Downloads: 2710

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Agosto 4, 2013 Agosto 4, 2013

hot!
Filesize: 673.32 kB
Downloads: 2691

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Agosto 11, 2013 Agosto 11, 2013

hot!
Filesize: 699.18 kB
Downloads: 2773

Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Agosto 18, 2013 Agosto 18, 2013

hot!
Filesize: 769.43 kB
Downloads: 2630

Ika-20 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Agosto 25, 2013 Agosto 25, 2013

hot!
Filesize: 834.5 kB
Downloads: 2603

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Setyembre 1, 2013 Setyembre 1, 2013

hot!
Filesize: 766.75 kB
Downloads: 2720

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)