Demo

Sambuhay Tagalog

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Pebrero 22, 2015 Pebrero 22, 2015

hot!
Filesize: 530.63 kB
Downloads: 691

Unang Linggo ng Kuwaresma (B)

Pebrero 21, 2016 Pebrero 21, 2016

hot!
Filesize: 556.19 kB
Downloads: 343

Ikalawang Linggo ng Kuwaresma (K)

Pebrero 2, 2014 Pebrero 2, 2014

hot!
Filesize: 587.76 kB
Downloads: 830

Kapistahan ng Pagdadala kay Jesus na Panginoon sa Templo (A)

Pebrero 18, 2015 Pebrero 18, 2015

hot!
Filesize: 479.81 kB
Downloads: 239

Miyerkules ng Abo (B)

Pebrero 16, 2014 Pebrero 16, 2014

hot!
Filesize: 533.38 kB
Downloads: 361

Ika-anim na Linggo sa Karaninwang Panahon (A)

Pebrero 15, 2015 Pebrero 15, 2015

hot!
Filesize: 578.62 kB
Downloads: 353

Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Pebrero 14, 2016 Pebrero 14, 2016

hot!
Filesize: 543.95 kB
Downloads: 288

Unang Linggo ng Kuwaresma (K)

Pebrero 10, 2016 Pebrero 10, 2016

hot!
Filesize: 545.17 kB
Downloads: 113

Miyerkules ng Abo (K)

Pebrero 10, 2016 Pebrero 10, 2016

Filesize: 545.17 kB
Downloads: 56

Miyerkules ng Abo (K)

Pebrero 1, 2015 Pebrero 1, 2015

hot!
Filesize: 461.11 kB
Downloads: 353

Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)