Demo

Sambuhay Tagalog

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Marso 26, 2016 Marso 26, 2016

hot!
Filesize: 733.76 kB
Downloads: 122

Magdamagang Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Marso 25, 2016 Marso 25, 2016

hot!
Filesize: 1.24 MB
Downloads: 133

Biyernes Santo, Pagpapakasakit nang Panginoon (K)

Marso 24, 2016 Marso 24, 2016

hot!
Filesize: 479.08 kB
Downloads: 138

Huwebes Santo sa Paghahapunan ng Panginoon (K)

Marso 13, 2016 Marso 13, 2016

hot!
Filesize: 549.4 kB
Downloads: 226

Ika-limang Linggo ng Kuwaresma (K)

Marso 6, 2016 Marso 6, 2016

hot!
Filesize: 577.41 kB
Downloads: 242

Ika-apat na Linggo ng Kuwaresma (K)

Pebrero 28, 2016 Pebrero 28, 2016

hot!
Filesize: 686.96 kB
Downloads: 281

Ikatlong Linggo ng Kuwaresma (K)

Pebrero 10, 2016 Pebrero 10, 2016

hot!
Filesize: 545.17 kB
Downloads: 113

Miyerkules ng Abo (K)

Pebrero 21, 2016 Pebrero 21, 2016

hot!
Filesize: 556.19 kB
Downloads: 343

Ikalawang Linggo ng Kuwaresma (K)

Pebrero 14, 2016 Pebrero 14, 2016

hot!
Filesize: 543.95 kB
Downloads: 288

Unang Linggo ng Kuwaresma (K)

Pebrero 10, 2016 Pebrero 10, 2016

Filesize: 545.17 kB
Downloads: 56

Miyerkules ng Abo (K)